Aston Martin DBX bagajının boyutları

DBX | 2020

 DBX 2020

Bagaj hacmi
632 litre

DBX | 2020

Bagaj hacmi Analitik
 DBX 2020

632 litre