Ferrari Roma bagajının boyutları

Roma | 2020

 Roma 2020

Bagaj hacmi
272 litre

Roma | 2020

Bagaj hacmi Analitik
 Roma 2020

272 litre