Mercedes-Benz EQ bagajının boyutları

EQC | 2019

 EQC 2019

Bagaj hacmi
500 litre

EQC | 2019

Bagaj hacmi Analitik
 EQC 2019

500 litre