Suzuki XL7 bagajının boyutları

XL7 II | 2006-2009

 XL7 II 2006-2009

Bagaj hacmi
396 litre

XL7 I | 1998-2006

 XL7 I 1998-2006

Bagaj hacmi
900 litre

XL7 II | 2006-2009

Bagaj hacmi Analitik
 XL7 II 2006-2009

396 litre

XL7 II | 2006-2009 bir önceki jenerasyonundan 504 litre daha az bagaj hacmine sahiptir.

XL7 I | 1998-2006

Bagaj hacmi Analitik
 XL7 I 1998-2006

900 litre

-